Thông Báo Cập Nhật

Nhân sĩ thân mến!

Thông Báo Cập Nhật
🕛Thời gian: 12h00 ngày 22/09/2018

♨️Cập nhật khi train các map Tinh quái động, Bạch cốt động, Giao long động thêm 50% kinh nghiệm.
♨️Cập nhật nhiệm vụ Trừ gian diệt ác khi hoàn thành nhiệm vụ dùng vật phẩm Trừ gian lệnh x5 EXP, Trừ gian lệnh x10 EXP sẽ nhận thêm rất nhiều kinh nghiệm.
♨️Cập nhật nhiệm vụ Sơn ngoại sơn, Ám sát thái tử bắt đầu lúc 17h00 và kết thúc lúc 22h59 hằng ngày.
♨️Tăng exp nhiệm vụ Trồng trọt và chăn nuôi.

‼️CHÚ Ý:
✳️Nhiệm vụ ngày nào hoàn thành ngày đó không cộng dồn.

Fanpage:   https://www.facebook.com/ChinhDo1PC/