KHAI MỞ HỖ TRỢ TÂN THỦ - CHU TƯỚC

Nhân sĩ thân mến!

📣📣📣KHAI MỞ HỖ TRỢ TÂN THỦ - CHU TƯỚC📣📣📣

1️⃣Hỗ trợ kinh nghiệm cho người chơi lên cấp 100
🎆 Địa điểm: NPC Phúc Thần (856,467 ) tại Thành Vương Thành. 
2️⃣ Đóng NPC nhận thưởng tại map Đảo Ven Biển và sẽ mở lại sau khi đua top!

Fanpage:   https://www.facebook.com/ChinhDo1PC/